flex sweep dust mop

12 V pípad zmny barevného provedení písluenství ze strany vrobce mohou bt dodány vyobrazené nástavce v erném, edém nebo jiném barevném provedení.
To bvá oeteno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která pístroj vas vypne.
NV je platné pro vechny typy centrálních vysava a dalích zaízení ících hluk dodávanch na trh.
Jeho vhodou je velk sací vkon, minimální hlunost a velk objem nádoby.Sada obsahuje nejpouívanjí nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberc a hladkch podlah.Product evaluation number: #029, date of evaluation: December 14, 2002, product materials (according to manufacturer Aluminum adjustable shaft with wall thickness.045 inches, handle of ribbed vinyl, foam grip and 2 varieties of quick release style clamps used to attach a mop.Uivatel si navíc me vytáhnout jen potebnou délku hadice a po skonení úklidu jednodue odjistí pojistku v zásuvce a hadice se sama vcucne zpátky do zdi.Vbr vhodné jednotky je dan pouze jejím vkonem.K vybranému modelu si mete vybrat sady písluenství: Více informací strana 9 duovac Air child care benefit calculator nsw 50 I duovac Air 50 I A50-170I-EU-D Podlahová plocha do 500 m 2 Poet zásuvek 15 ks Max.As always, check the deal's Fine Print for restrictions.V takovch pípadech se pouívá hadice BOY-BW28N nebo BOY-BW34N, v pípad trbiny Vacpan se pouívá vysíla ACC-VP-2, u rozsáhlch objekt, kde je poteba signál zesílit, se vyuívá ELE-REP-EU.Bypass - vysoká zát new car rebate Takové oznaení nesou vechny nae centrální jednotky, které jsou osazeny prmyslovmi Bypass motory (motory s obtokovm a nezávislm chlazením).Write read Reviews, easy to use and maintain: Micro Sweep apparently has a design that swivels around 360 degrees to ensure it can reach around furniture without moving them and with edge cleaning technology pick up dirt along the baseboards too.Není moné kombinovat s jinmi zásuvkami z dvodu rznch typ hadic.Úinnost 97,5 pi velikosti ástic 0,1m.Write read Reviews, what do I get?Sací ko Tvar a velikost sacího koe zajiuje skvl prtok vzduchu a snadnou demontá filtru Snadná montá a demontá filtru Filtr drí ve lábku na sacím koi a jeho demontá je velmi jednoduchá.Bílá, ledová bílá, ledov edá a grafitová jsou barvy neutrální urené pedevím pro interiéry, kde je asto pouitm materiálem sklo a nerez.Celková délka potrubí 45 m trbinová zásuvka Ano je moná Vroom samonavíjecí hadice Ano je moná Hadice ve zdi Ne není moná Vkonn a velice tich sací agregát pro byty a mení rodinné domy Sensa má vyuití v bytech i rodinnch domech.
Prakticky vechny domácí penosné vysavae (asi 99 ) mají tento typ motoru.
Zákazníkovi zajistí kompletní péi od cenové nabídky pes montá, ale i záruní nebo pozáruní servis.


[L_RANDNUM-10-999]